Radon och PCB

Radon

Under tiden 2008-10-29 och 2009-02-13 mättes Radonhalt i vår förening.

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m3

PlatsBq/m3
Samlingslokal hus 16<20
Våning 5 hus 1630
Våning 5 hus 1830
Våning 8 hus 1850

Värderna avser årsmedelvärden. Föreningen har låga värden som ligger väl under gränsvärderna.

PCB

2009-03-31 gjordes en inventering av PCB i våra byggnader i föreningen.

PCB-produkter i golv- och fogmassor har inte påträffats i föreningens lokaler.